Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đại hội Chi bộ Pháp chế - Thanh tra nhiệm kỳ năm 2022 - 2025
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Chiều ngày 23/8/2022, Chi bộ Pháp chế - Thanh tra long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới và bầu bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Minh Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Pháp chế - Thanh tra bám sát Nghị quyết của Chi bộ  nhiệm kỳ 2020-2022 và với sự chủ động, nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nên Chi bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ  đề ra và đạt được những kết quả tích cực như: Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được duy trì thường xuyên đặc biệt là việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, công chức đăng ký và thực hiện bằng việc làm cụ thể; công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cá nhân và việc bình xét thi đua đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng; Bên cạnh đó, còn có những tồn tại, hạn chế do những nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động, Đại hội đã thảo luận và nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục để rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ mới  2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Minh Toàn – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã đánh giá cao các hoạt động của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ qua luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết của Đảng ủy Cục và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ; mỗi công chức, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo "tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thường xuyên trao dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Phát huy vai trò của mỗi công chức, đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đồng thời chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Kết quả bầu cử, Đại hội đã tín nhiệm và bầu đ/c Phạm Trường Sơn là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và biểu quyết thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ này. Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và dân chủ, Đại hội Chi bộ Pháp chế - Thanh tra đã diễn ra thành công, tốt đẹp.
Một số hình ảnh tại đại hội

Đ/c Hoàng Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục - Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tặng hoa chúc mừng Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Tập thể Chi bộ Pháp chế  -  Thanh tra

Quay lại