Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Đường thủy nội địa Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 17/6/2022, Tại Hội trường Tầng 2 – Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, số 5, Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027 với sự tham gia của 56 đoàn viên tiêu biểu Đại diện cho Đoàn viên thanh niên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy; Ban lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; đồng chí Đinh Minh Dũng – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải.

            Văn nghệ chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Khóa VIII, Nhiệm kỳ 2022-2027

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam, đồng chí Đinh Minh Dũng – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông vận tải

Đồng chí Ngô Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kì vừa qua, Đoàn Thanh niên Cục Đưởng thủy nội địa Việt Nam luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và Đoàn Bộ Giao thông vận tải giao, chỉ đạo, phát động. Đoàn Thanh niên Cục luôn quan tâm đến giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên.

Ngoài ra Đoàn Thanh niên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã phát động, triển khai hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện xung kích gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành; xung kích trong công tác đảm bảo an toàn giao thông; Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường….

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, định hướng và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện đường lối, Nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả cao nhất.

Đại hội đã hoàn thành các nội dung đề ra: Tổng kết và đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Đường thủy nội địa Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022, kiểm điểm Ban Chấp hành khóa VI, Đại hội đã đề ra mục tiêu, giải pháp và giải pháp trong nhiệm kỳ mới và bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 09 đồng chí và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Giao thông vận tải lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 6 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đại hội tiến hành bầu cử và Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt nhận hoa chúc mừng của Đồng chí Bí thư, Cục trưởng Bùi Thiên Thu

  Đồng chí Bí thư, Cục trưởng Bùi Thiên Thu cùng Đoàn Thanh niên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chụp hình lưu niệm

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Đường thủy nội địa Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và 02 đồng chí Phó Bí thư.

Quay lại