Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Danh mục Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, Định mức liên quan đến ngành Đường thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa

(Cập nhật đến tháng 5/2015)

 1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức do Cục ĐTNĐ VN biên soạn

STT

Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Mã hiệu

Thời gian công bố

Ghi chú

 1.  

Bảo trì thiết bị báo hiệu điện

TCCS 01:2009/CĐTNĐ

2009

 

 1.  

Tiêu chuẩn Quốc gia – Phân cấp kỹ thuật đ­ường thuỷ nội địa

TCVN 5664-2009

2009

 

 1.  

Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

TCCS 01:2010/CĐTNĐ

2010

 

 1.  

Quy định kỹ thuật nạo vét duy tu bảo đảm giao thông luồng ĐTNĐ

TCCS 02:2010/CĐTNĐ

2010

 

 1.  

Tiêu chuẩn đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện, công nhân quản lý công trình ĐTNĐ

TCCS 03:2010/CĐTNĐ

2010

 

 1.  

Quy định kỹ thuật bố trí báo hiệu về kích thước, vị trí, lắp đặt theo loại sông và vùng địa hình

TCCS 04:2010/CĐTNĐ

2010

Năm 2014 sửa đổi, bổ sung để công bố TCVN, Bộ GTVT đã nghiệm thu

 1.  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

QCVN 39:2011/BGTVT 

2011

Năm 2014 sửa đổi, bổ sung, ban hành lại, đang đợi Bộ GTVT nghiệm thu

 1.  

Tiêu chuẩn phân loại bến khách ngang sông

TCCS 01:2013/CĐTNĐ

2013

Đăng ký chuyển đổi TCQG năm 2016

 1.  

Công trình thanh thải vật chướng ngại trên luồng đường thủy nội địa – Khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu

TCCS 02:2013/CĐTNĐ

2013

 

 1.  

Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn tuyến và trạm quản lý đường thủy nội địa – yêu cầu chung

TCCS 01:2014/CĐTNĐ

2014

 

 1.  

Công trình chỉnh trị trên đường thủy nội địa – Yêu cầu kỹ thuật về bảo dưỡng thường xuyên

TCCS 02:2014/CĐTNĐ

2014

 

 1.  

Thiết kế công trình chỉnh trị đường thủy nội địa (22 TCN 241 – 98)

TCCS 03:2014/CĐTNĐ

2014

 

 1.  

Tiêu chuẩn thiết kế luồng tàu đường thủy nội địa

TCCS 04:2014/CĐTNĐ

2014

 

 1.  

Tiêu chuẩn Quốc gia Cảng thủy nội địa - Phân cấp kỹ thuật

TCVN 10305:2015

2015

 

 

 

 

 1. Các định mức trong lĩnh vực ĐTNĐ

STT

Tên định mức

Mã hiệu

Thời gian công bố

 1.  

Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công công trình

Thông tư 06/2010/TT-BXD

Thông tư 06/2010/TT-BXD 26/05/2010

 1.  

Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Thông tư 60/2011/TT-BGTVT

Cục ĐTNĐ VN được giao chủ trì dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 60/2011/TT-BGTVT, trình Bộ ban hành vào tháng 7/2015( tháng 10/2014 Cục đã trình đề cương, dự kiến tháng 12 Bộ phê duyệt đề cương)

 1.  

Định mức tiêu hao nhiên liệu cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Thông tư 31/2013/TT-BGTVT

Thông tư 31/2013/TT-BGTVT ngày 9/10/2013

 1.  

Định mức kinh tế – kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa.

Quyết định 39/2004/QĐ-BGTVT, Thông tư 48/ 2011/TT-BGTVT

Thông tư 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014

 

 1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến ĐTNĐ

STT

Tên tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức

Mã hiệu

Thời gian công bố

Ghi chú

 
 
 1.  

Dụng cụ nổi cứu sinh

22 TCN 339 - 05

2005

 

 

 1.  

Máy lái thủy lực tàu thủy - YCKT

22 TCN 343 - 06

2006

 

 

 1.  

Máy lái thủy lực tàu thủy - PPT hoạt động tại xưởng chế tạo

22 TCN 344 - 06

2006

 

 

 1.  

QP phân cấp đóng tàu vỏ thép chở xô hoá chất nguy hiểm

QCVN 01 : 2008/BGTVT

2008

 

 

 1.  

Quy phạm giám sát và đóng phương tiện thuỷ nội địa cỡ nhỏ

QCVN 25 : 2010/BGTVT

2010

 

 

 1.  

Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do tàu sông

QCVN 17/2011

2011

 

 

 1.  

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung

TCVN9398:2012

2012

 

 

 1.  

Công trình thủy lợi – Nền các công trình thủy công – Yêu cầu thiết kế

TCVN 4253:2012

2012

 

 

 1.  

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5574:2012

2012

 

 

 1.  

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn công tác bảo trì

TCVN 5574:2012

2012

 

 

 1.  

Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9343:2012

2012

 

 

 1.  

Công trình bến cảng sông - Tiêu chuẩn thiết kế

22 TCN 219 – 94

2016

Sửa đổi 2016

 

 1.  

Quy trình khảo sát địa chất công trình đường thuỷ

22 TCN 260 - 2000

2016

Sửa đổi 2016

 

 1.  

Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ xi măng lưới thép

22 TCN 323 - 04

 

2014

 

 

 1.  

Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chạy tuyến ven biển

22 TCN 325 – 04

2014

 

 

 

 

 

 

Quay lại