Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đầu tư 3.900 tỷ đồng phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam dự kiến vay 107 triệu USD từ WB để thanh toán chi phí xây dựng, chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Một đoạn kênh Chợ Gạo.Một đoạn kênh Chợ Gạo.

Ban quản lý các dự án đường thuỷ vừa có tờ trình đề nghị Bộ GTVT phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam.

Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Long (gồm huyện Trà Ôn, huyện Tam Bình, huyện Mang Thít), tỉnh Bến Tre (huyện Chợ Lách), tỉnh Tiền Giang (huyện Gò Công Tây), tỉnh Long An (huyện Châu Thành), tỉnh Đồng Nai (huyện Nhơn Trạch).

Đây là dự án hạ tầng đường thuỷ lớn nhất từng được triển khai tại khu vực phía Nam nhằm nâng cấp 2 tuyến hành lang đường thuỷ trọng yếu gồm: Hành lang Đông - Tây có chiều dài khoảng 197km qua sông Hậu (từ cảng Cần Thơ), sông Trà Ôn, sông Mang Thít, sông Cổ Chiên, kênh Chợ Lách, sông Tiền, Rạch Kỳ Hôn, kênh Chợ Gạo, Rạch Lá, sông Vàm Cỏ, kênh Nước Mặn, sông Cần Giuộc, sông Soài Rạp (ngã ba sông Soài Rạp, sông Nhà Bè và sông Lòng Tàu, TP. HCM); Hành lang Bắc - Nam có chiều dài khoảng 82km qua các sông Đồng Nai (từ cảng Đồng Nai), sông Nhà Bè, sông Lòng Tàu, sông Đồng Tranh, sông Tắc Cua, sông Gò Gia, sông Thị Vải (cụm cảng Cái Mép Thị Vải).

Trong đó, Hành lang Đông – Tây sẽ được cải tạo, nâng cấp đạt cấp II kỹ thuật đường thuỷ nội địa cho tàu tự hành đến 600T, tàu 3 lớp container thường lưu thông 24/24h, tàu tự hành đến 1.500T lợi dụng thủy triều ở mực nước cao để lưu thông.

Hành lang Bắc – Nam sẽ được cải tạo tuyến luồng cho tàu tự hành đến 5.000T, tàu 4 lớp container lưu thông thuận lợi, an toàn.

Tổng mức đầu tư Dự án là 3.900 tỷ đồng, tương đương 163,34 triệu USD, trong đó hai khoản chi phí lớn nhất là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 719,6 tỷ đồng; chi phí xây dựng 2.222,4 tỷ đồng.

Dự án dự kiến vay của WB khoảng 107, triệu USD, tương đương 2.554,81 tỷ đồng để thanh toán chi phí xây dựng, chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật và cắm cọc GPMB, tư vấn giám sát thi công xây dựng (không bao gồm thuế VAT), dự phòng phần vốn ODA.
Dự án sẽ được nhận viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc dự kiến 0,582 triê ̣u USD, tương đương 13,89 tỷ đồng. Sử dụng để chi trả cho chi phí cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi, cập nhật tài liệu an toàn môi trường, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Vốn đối ứng của Chính phủ tại Dự án vào khoảng 55,76 triệu USD, tương đương 1.331,31 tỷ đồng được sử dụng để thanh toán thuế VAT (phần chi phí xây dựng, chi phí tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật và cắm cọc GPMB, tư vấn giám sát thi công xây dựng); chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn trong nước (chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, chi phí thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành, lệ phí thẩm định…); chi phí GPMB; chi phí khác; dự phòng phần vốn đối ứng; phí dịch vụ khoản vay, lãi vay trong thời gian xây dựng. Thời gian thực hiện là 5 năm kể từ thời điểm Dự án được cấp có thẩm quyền bố trí vốn.

Sau khi hoàn thành, Dự án sẽ góp phần cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giảm tắc nghẽn, tai nạn, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa giao thông vận tải đường thủy thông qua việc cải tạo, nâng cấp hành lang vận tải Đông – Tây kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cải tạo hành lang vận tải Bắc – Nam kết nối khu vực Đông Nam Bộ với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Nguồn Báo Đầu tư online

https://baodautu.vn/dau-tu-3900-ty-dong-phat-trien-cac-hanh-lang-duong-thuy-va-logistics-khu-vuc-phia-nam-d201007.html

Quay lại