Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phó Cục trưởng Hoàng Minh Toàn kiểm tra công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông trên sông Đào Hạ Lý
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 12/11/2020, Đoàn Cục ĐTNĐVN do Phó Cục trưởng Hoàng Minh Toàn dẫn đầu tổ chức kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông trên sông Đào Hạ Lý. Tham đoàn công tác có Lãnh đạo phòng Quản lý kết cấu hạ tầng Cục, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc và Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 8.

Qua kiểm tra hiện trường, sau khi nghe đại diện Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 8 báo cáo, ý kiến của Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, Phó Cục trưởng Hoàng Minh Toàn yêu cầu Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 8 tăng cường công tác điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông, thông báo thường xuyên cho các phương tiện thủy nội địa biết về lịch điều tiết đảm bảo giao thông, chiều cao tĩnh không cầu trên tuyến và hướng dẫn phương tiện thủy có kích thước và trọng tải lớn không đảm bảo an toàn đi bằng các tuyến đường thủy khác cho phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Đối với Chi cục Đường thủy nội địa, cần rà soát quy chế điều tiết khống chế đảm bảo giao thông, phương án đảm bảo giao thông và thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhà thầu tuân thủ các quy định cũng như hợp đồng đã ký với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

  Phòng QLKCHT

Quay lại