Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đoàn công tác Cục ĐTNĐ Việt Nam làm việc với một số đơn vị trong lĩnh vực ĐTNĐ tại Thái Nguyên, Phú Thọ
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 21/8/2020, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với một số đơn vị trong lĩnh vực đường thủy nội địa tại các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ. Tham gia Đoàn công tác có Chủ tịch Công đoàn Cục, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Cục và Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II.

Trong chương trình công tác, Đoàn đã làm việc với Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tại Thái Nguyên, Phú Thọ; Đội Thanh tra giao thông đường thủy số 1 (thuộc Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc). Tại các điểm làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động và một số kiến nghị đề xuất của các đơn vị.

Làm việc với Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II tại Thái Nguyên

Làm việc với Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II tại Phú Thọ

Làm việc với Đội Thanh tra giao thông đường thủy số 1 (thuộc Chi cục ĐTNĐ phía Bắc)

Phát biểu tại các điểm làm việc, Cục trưởng Bùi Thiên Thu chia sẻ những khó khăn chung của các Đại diện Cảng vụ, Thanh tra giao thông đường thủy nội địa đó là địa bàn quản lý rộng, lực lượng nhân sự mỏng, điều kiện trụ sở làm việc và sinh hoạt đa số còn rất khó khăn, các trang thiết bị phục vụ công tác lạc hậu và thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ. Cục trưởng đánh giá cao nỗ lực của người lao động các Đại diện Cảng vụ và Đội Thanh tra Đường thủy nội địa số 1 đã khắc phục khó khăn, nỗ lực cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời lưu ý các đơn vị chú trọng giữ gìn hình ảnh Cảng vụ viên, Công chức thanh tra trong khi làm việc, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Cục trưởng cũng lưu ý các đơn vị triển khai nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa nhất là trong mùa bão, lũ hiện nay.

 Một số ý kiến của các đơn vị, các thành viên của Đoàn đã có trao đổi, trực tiếp làm rõ; một số kiến nghị đề xuất, Cục trưởng ghi nhận và sẽ giao cho các đơn vị xử lý theo chức năng.

Làm việc với Công ty CP QLBT ĐTNĐ số 1

Cũng trong chương trình công tác Đoàn đã làm việc với Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1. Tại đây, Cục trưởng đã ghi nhận những những cố gắng của Công ty trong việc triển khai các công việc đã ký kết với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam những tháng đầu năm. Cục trưởng đề nghị Ban lãnh đạo Công ty, phát huy truyền thống của Đoạn Quản lý đường sông số 1, duy trì đoàn kết thống nhất, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, việc làm của người lao động, dẫn dắt doanh nghiệp tới những thành công mới.

Văn phòng

 

Quay lại