Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đoàn công tác Cục ĐTNĐVN làm việc với Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 10/10/2020, Đoàn công tác Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Cục trưởng Bùi Thiên Thu dẫn đầu đã làm việc với Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III và một số Đại diện Cảng vụ thuộc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III. Tham gia đoàn công tác có Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Cục. Về phía Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III có lãnh đạo đơn vị, Trưởng một số phòng chuyên môn và Trưởng một số Đại diện trực thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III.

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã làm việc với lãnh đạo Cảng vụ và khối các phòng của Cảng vụ, thăm và làm việc với một số Đại diện Cảng vụ trực thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III như Đại diện Hà Tiên, Đại diện Phú Long, Đại diện Bình Dương. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo, người lao động đơn vị, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã có ý kiến kết luận chỉ đạo về một số kiến nghị đề xuất của đơn vị như điều chỉnh kế hoạch thu phí 2020 do ảnh hưởng dịch COVID-19, việc cung cấp thông tin luồng tuyến phục vụ cho công tác quản lý của đơn vị, việc sửa đổi một số mẫu biểu trong công tác quản lý cảng, bến bảo đảm đơn giản, thuận tiện. Cục trưởng cũng lưu ý đơn vị bảo đảm an toàn giao thông đặc biệt đối với loại phương tiện chở khách du lịch trên sông…

Làm việc với Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III

Làm việc với Đại diện Cảng vụ Hà Tiên (Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III)

Làm việc với Đại diện Cảng vụ Phú Long (Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III)

Làm việc với Đại diện Cảng vụ Bình Dương (Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III)

Văn phòng Cục

Quay lại