Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đoàn Thanh niên Văn phòng Cơ quan Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tham gia chỉnh lý, sắp xếp kho lưu trữ tài liệu
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm lập thành thích kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 65 năm Ngày thành lập Ngành Đường thủy nội địa Việt Nam 11/8/1956 – 11/8/2021, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Văn phòng Cơ quan Cục đã phát động phong trào tình nguyện, phối hợp với Văn phòng Cục tổ chức chỉnh lý, sắp xếp kho lưu trữ tài liệu tại tầng 7 trụ sở Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.

Kho lưu trữ tại tầng 7 trụ sở Cục tập hợp tài liệu trong nhiều năm, trải qua nhiều lần thay đổi trụ sở Cục, do vậy, tài liệu trên kho trong tình trạng bừa bộn, không được sắp xếp ngăn lắp, quy củ và không phân loại theo các phòng. Đồng thời, nhiều tài liệu trên được lưu trữ từ rất lâu và bị mục ruỗng, không còn khả năng sử dụng, lưu trữ.   

Hiện trạng kho tài liệu ban đầu

Với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần thanh niên Việt Nam thế hệ Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Cơ quan Cục đã có mặt từ những ngày đầu, khi kho lưu trữ của Cục còn bừa bộn để phối hợp với Văn phòng Cục tập kết tài liệu, chuẩn bị không gian, thiết bị để các phòng chuyên môn có thể phân loại, sắp xếp hồ sơ thuận lợi, hợp lý.

Giải phóng khu tập kết tài liệu về cho các phòng chuyên môn

ĐTN phân loại tài liệu về từng khu vực của các phòng chuyên môn

Các phòng chuyên môn phân loại tài liệu theo của phòng

Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác lưu trữ, sắp xếp tài liệu

          Trong khoảng thời gian 03 tháng, Đoàn thanh niên Văn phòng cơ quan Cục đã huy động đoàn viên trẻ phối hợp, hỗ trợ các Phòng chuyên môn thực hiện sắp xếp và lưu trữ tài liệu trong thời gian sau giờ làm việc hàng ngày và kể các các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Với tinh thần tuổi trẻ và sự trách nhiệm của các phòng chuyên môn, công tác lưu trữ, sắp xếp kho dữ liệu đã cơ bản được hoàn thành trước ngày 01/12/2021, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.

Hồ sơ được phân loại, đóng thùng và đưa lên kệ

Hồ sơ được sắp xếp gọn gàng, ngăn lắp theo từng phòng, từng loại tài liệu

Hồ sơ được sắp xếp gọn gàng, ngăn lắp theo từng phòng, từng loại tài liệu

Sau gần 03 tháng tích cực, hăng say lao động; kho lưu trữ của Cơ quan Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã cơ bản hòa thiện, hình thành các khu giá, kệ của mỗi phòng và lượng lớn tài liệu còn giá trị sử dụng đã được phân loại, chuyển lên kệ; tài liệu không còn giá trị sử dụng được phân loại và thanh lý theo quy định.

Ngoài hoàn thành nhiệm vụ được giao, các Đoàn viên thanh niên Văn phòng cơ quan Cục luôn xác định đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, là cơ hội để các Đoàn viên và cán bộ công nhân viên trong cơ quan Cục giao lưu, tìm hiểu, tăng tình đoàn kết, nhất là các đồng chí đoàn viên trẻ, mới nhận công tác tại Cục.

Đoàn Thanh niên Văn phòng Cục

Quay lại