Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Giao ban công tác Quý I năm 2023
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 29/3/2023, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Quý I năm 2023 dưới sự chủ trì của Cục trưởng Bùi Thiên Thu. Tham dự Hội nghị có các Phó Cục trưởng Lê Minh Đạo, Tống Hoàng Kha và lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn; các Phòng, Văn phòng Cục và các đơn vị trực thuộc Cục (trực tuyến).

Qua báo cáo tổng hợp của Văn phòng Cục; các báo cáo chuyên đề về (i) đảm bảo an toàn giao thông tuyến bờ đảo, lòng hồ; (ii) tình hình và giải pháp tăng cường quản lý đối với bến thủy nội địa không phép; (iii) công tác thu hồi công nợ; ý kiến của các Phó Cục trưởng và điện diện các cơ quan, đơn vị, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đánh giá trong Quý I năm 2023 vừa qua, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Để tiếp tục triển khai hiệu quả các công việc trong Quý II tới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quyết liệt, chú trọng hơn nữa vào một số nội dung:

  1. Về công tác xây dựng văn bản pháp luật: Phải chú trọng thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đối với chương trình khảo sát thực tế việc triển khai thi hành Luật Đường thủy nội địa, cần đẩy mạnh xin ý kiến rộng rãi, đặc biệt đối với các chuyên gia doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong ngành và có liên quan.
  2. Về công tác quản lý cảng, bến: Các Cảng vụ tiếp tục quán triệt tới từng Trưởng đại diện, Cảng vụ viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định, quy chế. Đối với các bến thủy nội địa không phép, Cục sẽ báo cáo, đề xuất Bộ GTVTcó ý kiến với các địa phương quan tâm xử lý dứt điểm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng.
  3. Về công tác đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa: Cục trưởng yêu cầu rà soát lại các công việc đang triển khai, không được để ách tắc, ảnh hưởng tới người dân và doanh nghiệp; đồng thời xây dựng phương án ủy quyền cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa. Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân cũng như tăng cường đảm bảo ATGT ĐTNĐ khu vực miền Trung, Cục trưởng giao Phòng Vận tải - An toàn giao thông chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I và Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I, II xây dựng phương án đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa tại địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.
  4. Về công tác quản lý kết cấu hạ tầng: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí nhân lực thực hiện nghiệm thu Quý; đồng thời tham mưu tổ chức cuộc họp nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị để kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc nếu có.
  5. Kết thúc hội nghị, một lần nữa, Cục trưởng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Cục tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để thực hiện quyết liệt nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Cục

Quay lại