Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hiện đại hóa đội tàu vận tải thủy bằng thiết bị AIS và VHF
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Tạp chí GTVT - Thiết bị AIS và VHF được yêu cầu lắp đặt trên phương tiện thủy sẽ giúp nâng cao năng lực quản lý nhà nước, năng lực vận tải và ATGT.

DSC07075
Hiện đại hóa đội tàu vận tải thủy bằng thiết bị AIS và VHF


Ngày 4/4/2018, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 666/QĐ-BGTVT về việc Phê duyệt Dự án lắp đặt thiết bị tự động nhận dạng AIS và trang bị thiết bị thông tin liên lạc VHF trên phương tiện thủy nội địa.

Theo Quyết định của Bộ GTVT, phương tiện thủy nội địa theo quy định phải lắp đặt thiết bị AIS Class B (hoặc AIS Class A) và trang bị thiết bị liên lạc VHF trên phương tiện. Thiết bị AIS phải nhận được thông tin gồm vị trị, tốc độ, loại tàu,… từ các thiết bị AIS được trang bị trên các tàu xung quanh và hiển thị trên màn hình hiện thị thông tin. Đồng thời thiết bị AIS sẽ chuyển thông tin hiện tại của tàu đến các tàu khác.

Ông Trương Trọng Doanh – Trưởng phòng Khoa học, công nghệ và môi trường của Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam cho biết, thiết bị này sẽ giúp các doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc quản lý giám sát hành trình của phương tiện thủy nội địa, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp hợp lý về tổ chức vận tải, tăng hiệu quả kinh tế.

Đối với các thuyền trưởng, thiết bị AIS là công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc điều khiển con tàu, thông qua việc trao đổi thông tin với các phương tiện khác mà thực hiện tránh va có hiệu quả, bảo đảm ATGT ĐTNĐ; trợ giúp việc tìm kiếm, cứu nạn; bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và tài sản trên tàu.

Ngoài ra, thiết bị này còn giúp đảm bảo an toàn, an ninh cho phương tiện, kịp thời có các giải pháp trong trường hợp xảy ra cướp hoặc các sự cố mất an toàn.

"Đề án này nhằm hiện đại hóa phương tiện thủy nội địa. Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển đội tàu vận tải ĐTNĐ của Việt Nam, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2030", ông Trương Trọng Doanh chia sẻ.

Untitled-1
AIS là hệ thống liên lạc trợ giúp các phương tiện trao đổi những thông tin về nhận dạng vị trí, hướng, tốc độ với nhau hoặc trao đổi với các trạm trên bờ.

Ngoài lợi ích nâng cao an toàn cho phương tiện, 2 thiết bị AIS và VHF còn nâng cao năng lực chuyên chở, giảm gánh nặng cho vận tải đường bộ; nâng cao năng lực điều hành, quản lý nhà nước; nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế và khu vực.

Phát triển kết cấu hạ tầng AIS trên ĐTNĐ theo hướng đồng bộ, hiện đại là cơ sở để nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của Cục ĐTNĐ Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển lĩnh vực giao thông ĐTNĐ.

Việc lắp đặt thiết bị AIS sẽ kết hợp hài hòa giữa mục tiêu quản lý và phát triển bền vững; khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng hệ thống AIS hiện có kết hợp đầu tư mới để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực; đảm bảo TTATGT ĐTNĐ, bảo vệ môi trường, chủ động hội nhập và phát triển.

Ngay sau khi có Quyết định 666, Bộ GTVT tiếp tục ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT ngày 9/4/2018 về việc Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền.

Quy định việc lắp đặt AIS, VHF sẽ được đưa vào nội dung Nghị định quản lý hoạt động ĐTNĐ; Nghị định quản lý hoạt động nạo vét luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và luồng ĐTNĐ; Nghị định quản lý phương tiện thủy nội địa; Nghị định quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên ĐTNĐ.

Theo Công Thành - tapchigiaothong.vn

Quay lại