Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hoạt động chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), Công đoàn Cơ quan Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có những hoạt động chúc mừng nữ Đoàn viên, cán bộ, công chức.

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ngay từ những buổi đầu lập nước, khi gặp nạn ngoại bang xâm lược, bà Trưng, bà Triệu đã dấy binh khởi nghĩa đánh đuổi quân thù. Thế kỷ 20, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lịch sử lại ghi nhận hàng vạn tấm gương phụ nữ, các chị, các mẹ đã không ngại gian khổ, không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu, lao động, hy sinh, cống hiến không chỉ cuộc đời mình mà cả những người con cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định phụ nữ là lực lượng đông đảo của cách mạng, Người đề cao vai trò và khả năng của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Bởi vậy, Người luôn căn dặn các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị phải quan tâm, chăm lo công tác phụ nữ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về công tác cán bộ nữ như Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 16/5/1994 của Ban Bí thư (khóa VII) "về một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới", Nghị Quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X); Kết luận số 55-KL/TW, ngày 18/1/2013 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ chính trị (khóa X)...

Thấm nhuần tư tưởng, quan điểm về công tác cán bộ nữ trong chiến lược cán bộ chung của Đảng và nhà nước, Đảng ủy, Lãnh đạo, Công đoàn Cục Đường thủy nội địa Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, ban hành các chủ trương, chính sách và thực hiện đồng bộ các khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí đối với cán bộ nữ; đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Cục chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 các nữ cán bộ, công chức Cơ quan Cục

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam xin gửi các nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực để luôn xứng đáng với bốn phẩm chất đạo đức của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"./.

Văn phòng Cục

Quay lại