Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hội nghị cán bộ Công chức - Viên chức Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Phó Cục trưởng Phan Văn Duy, CTCĐ Vũ Xuân Kiều dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại hội bầu Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký

Báo cáo tình hình công tác chuyên môn năm 2014

Các Trưởng đại diện phát biểu ý kiến và tình hình hoạt động trong năm 2014.

Phó Cục trưởng Phan Văn Duy phát biểu ý kiến và tặng cờ thi đua cho đơn vị.

Chủ tịch Công đoàn Vũ Xuân Kiều trao bằng khen của Bộ Giao thông vận tải cho các tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ra mắt Ban thanh tra nhân dân.

Quay lại