Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hội nghị công tác quản lý chất lượng các công trình quản lý, bảo trì thường xuyên đường thuỷ nội địa 4 tháng đầu năm 2023
Từ khóa Xem với cỡ chữ

 

Công tác quản lý bảo trì đường thủy nội địa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được; cũng như kịp thời phát hiện và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc hướng đến mục tiêu nâng cao hơn nữa hiệu quả triển khai công tác quản lý bảo trì, ngày 20/5/2023, tại thành phố Việt Trì, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công tác quản lý chất lượng các công trình quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa 4 tháng đầu năm 2023. Cục trưởng Bùi Thiên Thu, các đồng chí Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục, lãnh đạo các phòng, các Chi cục Đường thuỷ nội địa, các Cảng vụ đường thuỷ nội địa cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa năm 2023 trên phạm vi cả nước đã tham dự Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Lãnh đạo phòng QLKCHT báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận về một số nội dung như việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác QLBT đường thuỷ nội địa, công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thuỷ nội địa, hoàn thiện quy trình nghiệm thu sản phẩm QLBT đường thuỷ nội địa, tăng cường cải cách thủ tục hành chính….

Cục trưởng Bùi Thiên Thu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị trên phạm vi toàn quốc. Cục trưởng cho rằng, bên cạnh việc giải quyết hết sức hiệu quả những vấn đề chuyên môn, Hội nghị cũng là dịp để các đơn vị trao đổi, gặp gỡ, tằng cường đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo trì đường thuỷ nội địa, đóng góp cho sự phát triển của ngành đường thuỷ nội địa./.

Văn phòng Cục

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phó Cục trưởng Lê Minh Đạo phát biểu tại Hội nghị

Phó Cục trưởng Tống Hoàng Kha phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

Quay lại