Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hội nghị quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Khu vực phía Nam)
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Chiều ngày 09/10/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (19 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam). Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ KHĐT, QLKCHT – BGTVT, lãnh đạo Cục Đường thuỷ Nội địa Việt Nam, đại diện UBND của 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam; Đại diện các đơn vị: Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Viện Chiến lược phát triển GTVT, một số đơn vị trực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tại khu vực phía Nam, một số hiệp hội, doanh nghiệp...

Đại diện liên danh Tư vấn trình bày báo cáo

Tại Hội nghị, đại diện liên danh tư vấn thực hiện quy hoạch, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) đã báo cáo trình bày các nội dung sơ bộ của quy hoạch Đường thủy nội bộ, và chi tiết về đặc điểm tình hình, định hướng quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thuỷ nội địa của 19 tỉnh miền Nam. Đồng thời, nghe các ý kiến phát biểu đóng góp của các Đại biểu có mặt tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Nguyễn Trung Hoàng phát biểu tại Hội nghị

Các Đại biểu tham dự cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo Quy hoạch đã trình bày và có lưu ý một số nội dung như: cập nhật thêm các vị trí khu công nghiệp dọc các tuyến sông, kênh của các địa phương đã được phê duyệt quy hoạch xây dựng, xem xét đưa kênh Chợ Gạo thành tuyến đường thuỷ cấp I, xem xét chi tiết các hệ thống cảng cạn khu vực các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh… 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đánh giá cao sự cố gắng của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Liên danh Tư vấn TEDI-TEDIWECCO-CCTDI và yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện báo cáo cuối kỳ Quy hoạch Đường thủy Nội địa để sớm trình Bộ GTVT phê duyệt.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cũng cảm ơn đồng thời đề nghị Lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm, đóng góp các ý kiến cho đồ án Quy hoạch Đường thuỷ nội địa được hoàn thiện và đề nghị các Tỉnh, TP cần xem xét chi tiết nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng đường thuỷ nội địa của mỗi địa phương để kiến nghị bổ sung vào Quy hoạch này để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá, hành khách của các địa phương, khu vực bằng đường thuỷ nội địa.

Phòng KHĐT

Quay lại