Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hội nghị tổng kết 18 năm thực hiện Luật Giao thông ĐTNĐ và lấy ý kiến về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông ĐTNĐ
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 16 tháng 9 năm 2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết 18 năm thực hiện Luật Giao thông ĐTNĐ và lấy ý kiến về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông Đường thủy nội địa. Hội nghị có sự tham gia của Đại diện các Sở GTVT, Cục Cảnh sát Giao thông, các doanh nghiệp, Hiệp hội vận tải thủy và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bà Trịnh Thị Hằng Nga – Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giao thông vận tải mong muốn sau khi nghe đại diện Cục ĐTNĐ báo cáo các kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc sau 18 năm triển khai thực hiện Luật và dự kiến các nội dung sửa đổi, bổ sung sẽ nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện quá trình triển khai thực hiện Luật và đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp, hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý về giao thông vận tải đường thủy nội địa, đặt mục tiêu phát triển nhanh, mạnh lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy nội địa; huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; ưu tiên nguồn lực Nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng luồng, tuyến đường thủy nội địa công cộng, nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư kết cấu hạ tầng cảng, bến thuỷ nội địa, luồng chuyên dùng; chủ động tiếp cận, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong xây dựng, quản lý, khai thác hoạt động đường thủy nội địa, hạn chế ô nhiễm môi trường và tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy phát triển hoạt động vận tải đa phương thức, logistics trong vận tải thủy nội địa, đảm bảo chuỗi cung ứng hoạt động vận chuyển, kho bãi.

Trên cơ sở đó, Ông Tống Hoàng Kha - Phó Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng kết quá trình triển khai thực hiện Luật Giao thông ĐTNĐ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông ĐTNĐ.

Sau khi nghe nội dung Báo cáo, các đại biểu tham dự Hội nghị bày tỏ sự nhất trí cao đối với các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông ĐTNĐ đồng thời, đã sôi nổi tham gia thảo luận, đưa ra các kiến nghị để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hơn nữa báo cáo các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông ĐTNĐ trong thời gian tới. Các nội dung kiến nghị xoay quanh các quy định về quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, nguồn kinh phí đầu tư, xây dựng và quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; các quy định liên quan đến quản lý thuyền viên, người lái phương tiện và quản lý hoạt động vận tải thủy... Một số nội dung kiến nghị, thắc mắc đã được Ông Nguyễn Hồng Việt - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giao thông vận tải trao đổi, giải đáp và tiếp thu nghiên cứu khi triển khai xây dựng.

Kết thúc Hội nghị, Bà Bà Trịnh Thị Hằng Nga – Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Giao thông vận tải ghi nhận sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị đối với các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông ĐTNĐ, các nội dung ý kiến tại Hội nghị sẽ được nghiên cứu, tiếp thu trong Báo cáo sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông ĐTNĐ thời gian tới, đồng thời, mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật trong nhũng giai đoạn tiếp theo, góp phần thức đẩy hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa phát triển nhanh, bền vững.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hình 1. Bà Trịnh Thị Hằng Nga - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GTVT phát biểu khai mạc Hội nghị

Hình 2. Ông Tống Hoàng Kha - PCT Cục ĐTNĐ Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

Hình 3. Ông Vũ Văn Kinh - Phó GĐ Sở GTVT Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Hình 4. Ông Vương Quốc Tuấn - Phó GĐ Sở GTVT Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

Hình 5. Ồng Trần Đỗ Liêm - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thủy nội địa phát biểu tại Hội nghị

 

 

Quay lại