Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hội nghị Tổng kết hoạt động 05 năm của các Cảng vụ Đường thủy nội địa Việt Nam, giai đoạn 2015-2020
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa, ngày 04/11/2020, Cục ĐTNĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động 05 năm của các Cảng vụ ĐTNĐ Việt Nam - giai đoạn 2015-2020 tại 03 điểm cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Cục ĐTNĐ Việt Nam; Lãnh đạo các phòng tham mưu thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục ĐTNĐ, Cảng vụ ĐTNĐ và đại diện các Cảng vụ ĐTNĐ.

Hội nghị là dịp để các đơn vị tham gia thảo luận, chỉ rõ các thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp khắc phục, đề xuất kiến nghị các giải pháp xử lý, để nâng cao hiệu trong công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, phòng ban đã có nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác quản lý bến thủy nội địa không phép, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa....

Description: C:\Users\Tung Anh\Downloads\IMG_0570.jpeg

Description: C:\Users\Tung Anh\Downloads\IMG_0572.jpeg

Description: C:\Users\Tung Anh\Downloads\IMG_0573.jpeg

Description: C:\Users\Tung Anh\Downloads\IMG_0574.jpeg

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Cục trưởng Bùi Thiên Thu ghi nhận tất cả các ý kiến tham dự Hội nghị, đánh giá cao những nỗ lực của các Cảng vụ ĐTNĐ trong việc thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa nói riêng và trong việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa nói chung. Đồng thời, Cục trưởng cũng chỉ đạo các phòng tham mưu, các đơn vị tiếp thu các kiến nghị, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa nói riêng và thúc đẩy sự phát triển của hoạt động giao thông đường thủy nội địa nói chung. Qua đó, cũng góp phần xây dựng vị thế của các Cảng vụ ĐTNĐ trong ngành giao thông vận tải đường thủy nội địa./.

Phòng PC-TT

Quay lại