Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

HỘI THẢO ĐÀO TẠO KIẾN THỨC VỀ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
Từ khóa Xem với cỡ chữ

HỘI THẢO ĐÀO TẠO KIẾN THỨC VỀ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN ISO 9001:2008 CỦA CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

          Để nâng cao nhận thức áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, Ngày 28/8/2016, được sự cho phép của Lãnh đạo Cục, Ban chỉ đạo ISO phối hợp với đơn vị tư vấn là công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao tổ chức hội thảo tập huấn biến kiến thức về tiêu chuẩn ISO cho cán bộ viên chức thuộc cơ quan Văn phòng Cục;

 

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước  là một nội dung bắt buộc của chương trình cải cách hành chính, được triển khai áp dụng đối với các hoạt động nội bộ, theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Chuẩn hóa các quy trình tác nghiệp thúc đẩy hiệu quả làm việc trong các phòng ban, Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cán bộ, công chức, thúc đẩy sự cố gắng trong giải quyết các công việc, giảm thiếu tối đa những sai sót nhờ đó công việc ngày càng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.

Tại hội thảo, chuyên gia tư vấn đã giới thiệu kiến thức tổng quan, các văn bản quy phạm pháp về hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) ISO 9001. Đồng thời tìm hiểu về yêu cầu của HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban ISO. Đặc biệt, trong thời gian tập huấn, các học viên được hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và việc lập hồ sơ công bố hợp chuẩn HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của đơn vị. Qua đó giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề về HTQLCL, giúp các học viên kiểm soát các quy trình công việc của đơn vị mình một cách hợp lý và khoa học hơn. Ngoài ra, các học viên được  thảo luận, trao đổi những thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng HTQLCL. Từ đó tìm ra những giải pháp thích hợp để hạn chế những nhược điểm còn tồn tại, hoàn thiện các quy trình tác nghiệp của Phòng, Ban, góp phần tạo bước chuyển biến trong công tác cải cách hành chính của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Quay lại