Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hội thi Cảng vụ viên giỏi toàn quốc lần thứ VI
Từ khóa Xem với cỡ chữ
 

Tổng kết hội thi cảng vụ viên giỏi toàn quốc lần thứ VI, diễn ra ngày 16 - 17/12/2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả hội thi:

- Nhất toàn đoàn Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III.

- Nhất cá nhân Cảng vụ viên - Hà Lê Hà của Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III.

Lễ bế mạc hội thi.

Những thi sinh đạt thành tích tốt trong hội thi được nhận bằng khen.

Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực 3 Nguyễn Ngọc Thạch cùng Cảng vụ viên-Hà Lê Hà nhận giải nhất toàn đoàn và cá nhân.

Giám đốc Nguyễn Ngọc Thạch nhận cờ lưu niệm từ Phó Cục Trưởng - Cục Đường Thủy Nội Địa Việt Nam.

Quay lại