Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hơn 1.267 tỷ đồng nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo giai đoạn 2
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Dự án sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với mạng lưới giao thông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đặc biệt có tiềm năng lớn nhất trở thành tuyến vận tải đa phương thức và logistics trong khu vực đồng bằng sông Mê Kông.


Kênh Chợ Gạo. Ảnh: TL

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam mới có văn bản số 2547/CĐTNĐ-ĐTXD trình Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề xuất xây dựng, nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo (giai đoạn 2) theo hình thức BOT.

Dự án xây dựng trên địa phận 2 tỉnh Tiền Giang và Long An có tổng chiều dài 28,6 km với mục tiêu nâng cấp mở rộng, chiều sâu luồng chạy tàu, chống xói lở bờ từ đó nâng cao năng lực thông qua của kênh; thu hút và thúc đẩy đầu tư công trình hạ tầng đường thủy từ các nguồn vốn ngoài ngân sách.

Tổng mức đầu tư dự án là 1.267,03 tỷ đồng, bao gồm: Chi phí xây lắp sau thuế là 736,34 tỷ đồng; chi phí GPMB là 301,6 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án là 6,94 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 15,15 tỷ đồng; chi phí khác là 11,92 tỷ đồng; chi phí dự phòng 143,64 tỷ đồng; lãi vay trong thời gian xây dựng 51,45 tỷ đồng.

Theo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, nguồn vốn đầu tư dự án sẽ được nhà đầu tư huy động vốn chủ sở hữu và vốn vay đế thực hiện đầu tư xây dựng, thu hồi vốn thông qua thu phí. Dự kiến các tàu có trọng tải >100 tấn sẽ có mức phí 1.050 đồng/tấn (tính cho cả 28,6km). Thời gian thu phí khoảng 14 năm 10 tháng.

Dự án bắt đầu thực hiện vào 2016 và dự kiến hoàn thành năm 2017.

Theo Trí Dũng (Thời Báo Tài Chính)

Quay lại