Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Họp khẩn cấp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Chiều ngày 31/3/2020, Cục trưởng Bùi Thiên Thu chủ trì cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tham dự cuộc họp gồm có Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Ban chỉ đạo), Lãnh đạo Cục, Chủ tịch Công đoàn Cục, Lãnh đạo các phòng  và Văn phòng Cục.

Thông tin tại cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo - Phòng VT-ATGT báo cáo, trưa ngày 31/3/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hỏa tốc Chỉ thị số 16/CT-TTg (Chỉ thị 16) về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Trong khuôn khổ cuộc họp, đại diện lãnh đạo các phòng cũng đã nêu ý kiến về phương án, giải pháp xử lý các công việc của Cục trong vòng 15 ngày (kể từ ngày 01/4/2020).

Cục trưởng Bùi Thiên Thu chủ trì cuộc họp khẩn cấp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đề nghị, các phòng, các đơn vị và các cá nhân nêu cao tinh thần gương mẫu "chống dịch như chống giặc", thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung trong Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh lan rộng, diễn biến phức tạp như hiện nay, Cục trưởng yêu cầu các phòng, các đơn vị tăng cường tối đa, ưu tiên  giải quyết công việc trực tuyến tại nhà, không đến cơ quan, trụ sở trừ trường hợp phải xử lý các công việc thật sự quan trọng, cấp bách./.

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ: Xem và tải

Quay lại