Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Kế hoạch hối hợp liên ngành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ năm 2015
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Năm 2015 là năm an toàn giao thông với chủ đề: "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện".

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện Luật giao thông đường thủy nội địa; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT-TW; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải, đường thủy nội địa và định hướng nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2015 của Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa 2015.

Kế hoạch liên ngành với mục đích, yêu cầu năm 2015 là năm an toàn giao thông với chủ đề "Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện" với mục tiêu giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Phòng TS - VR

 

 

Quay lại