Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Khảo sát luồng tuyến vận tải và kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa khu vực phía Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Trong các ngày, từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2022, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Tống Hoàng Kha dẫn đầu đoàn khảo sát luồng tuyến vận tải và kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa khu vực phía Nam, tham gia đoàn gồm có đại diện Phòng Vận tải - ATGT, Lãnh đạo, chuyên viên Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III, Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III, Đội trưởng Đội Thanh tra - An toàn số 5, Trưởng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ thuộc khu vực III đã làm việc với Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Công ty TNHHMTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa về công tác quản lý nhà nước và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên hồ Dầu Tiếng và thực hiện khảo sát luồng tuyến vận tải, kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên các tuyến sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Đồng Nai, sông Măng Thít, kênh Thủ Thừa, sông Chợ Đệm Bến Lức, sông Sài Gòn, Các Cảng FiCo, cảng Thanh Phước, Cảng Thạnh Phước, cảng Long Bình, cảng An Sơn.

Tại buổi làm việc với các Sở, ban ngành của tỉnh Tây Ninh, Bình Dương đoàn công tác Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã hướng dẫn và đề nghị các địa phương tổ chức quản lý, khai thác giao thông vận tải trên Hồ Dầu Tiếng theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, Nghị định 67/2018/NĐ-CP. Đối với công tác quản lý hoạt động vui chơi giải trí dưới nước thực hiện theo quy định tại Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2021 của Chính phủ và việc cấp phép hoạt động bến khách ngang sông thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 19 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Trong khi khảo sát tuyến vận tải và kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, Đoàn đã phát hiện một số biển báo hiệu bị thấp, bị cây che khuất và một số cầu vượt sông báo hiệu ghi chưa đúng chiều cao tĩnh không khoang thông thuyền, Phó Cục trưởng Tống Hoàng Kha đã kịp thời chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì đường thủy nội địa khắc phục, đồng thời chỉ đạo Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III ban hành văn bản gửi các đơn vị quản lý cầu điều chỉnh báo hiệu đường thủy nội trên các cầu vượt sông để phương tiện thủy nội địa qua lại được an toàn.

(Đoàn kiểm tra hoạt động vận tải trên Hồ Dầu Tiếng)

(Bến Cát trên Hồ Dầu Tiếng)

Cảng FiCo – Sông Vàm Cỏ Đông

( Cảng An Sơn – Bình Dương)

(Kiểm tra công tác quản lý vận hành Âu tàu Rạch Chanh)

(Phó Cục trưởng Tống Hoàng Kha và thành viên đoàn thăm Trạm QLBTĐTNĐ Bình Đức)

 

Phòng Vận tải - An toàn giao thông

Quay lại