Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Ký “Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ” và “Phụ lục sửa đổi Điều 6 và Điều 17 Hiệp định vận tải đường thủy” giữa hai Chính phủ Việt Nam và Campuchia
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Sáng 26/02/2019, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng.

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Quyền Bộ trưởng Tauch Chankosal ký kết Nghị định thư

Được sự uỷ quyền của hai Chính phủ và dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể và Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Tauch Chankosal đã ký kết "Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia" và "Phụ lục sửa đổi Điều 6 và Điều 17 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy". 

Việc ký Nghị định thư và Phụ lục này sẽ tạo thuận lợi hơn nữa
cho hoạt động vận tải liên vận đường bộ và đường thủy giữa Việt Nam – Campuchia

Việc ký Nghị định thư và Phụ lục nêu trên nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động vận tải liên vận đường bộ và đường thủy giữa Việt Nam – Campuchia, tạo điều kiện hơn nữa cho các tổ chức, cá nhân hai nước giao lưu thương mại, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu giao thương và đi lại của nhân dân giữa hai nước cũng như thúc đẩy kinh tế - xã hội giữa hai nước ngày càng phát triển, phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

Nghị định thư và Phụ lục này là Văn kiện hợp tác quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo mt.gov.vn

 

Quay lại