Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Lãnh đạo Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và vận tải đường thủy nội địa mùa Tết, Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023 tại một số tỉnh miền Trung
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 3102/KH-CĐTNĐ ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về Kế hoạch kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kế hoạch vận tải đường thủy nội địa trước, sau Tết, Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, Phó Cục trưởng Lê Minh Đạo đã chủ trì kiểm tra thực tế tại một số vị trí cảng, bến thủy nội địa tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tham gia Đoàn kiểm tra có sự tham gia của Lãnh đạo, chuyên viên phòng Vận tải - An toàn giao thông, Pháp chế - Thanh tra, Tổ chức cán bộ và Lãnh đạo, chuyên viên Sở Giao thông vận tải các tỉnh liên quan.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã nhắc nhở và đề nghị tổ chức, cá nhân liên quan nghiên cứu thực hiện nghiêm quy định pháp luật mới được ban hành như Thông tư số 33/2022/TT-BGTVT ngày 12/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải, Quyết định số 21/2022/QĐ-TTg ngày 09/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, thông tư 39/2018/TT-BGTVT ngày 21/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về lộ trình lắp đặt trang thiết bị của phương tiện; trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện quy hoạch; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quy hoạch, đầu tư bến khách ngang sông, …

Sau đây là một số hình ảnh tại hiện trường được kiểm tra

Kiểm tra an toàn, vận tải thủy nội địa tại tỉnh Thanh Hóa

Kiểm tra an toàn, vận tải thủy nội địa tại tỉnh Nghệ An

Kiểm tra tại Bến thuyền Chùa Hương, tỉnh Hà Tĩnh

Kiểm tra tại Bến đò Xuân Giang, tỉnh Hà Tĩnh

 

 

 

 

 

 

 

Quay lại