Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Lễ trao tặng dụng cụ cứu sinh - tỉnh Phú Thọ
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Tăng cường công tác phối hợp chuyên ngành trong phối hợp thực hiện bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa quản lý nhà nước của các lực lượng chức năng; đẩy mạnh và nhân rộng cuộc vận động "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước", " Người đi đò mặc áo phao", trong chương trình "Lễ trao tặng dụng cụ cứu sinh - tỉnh Phú Thọ";  ngày 06/9/2022,  Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ trao tặng dụng cụ cứu sinh cho các bến khách ngang sông, học sinh, người tham gia giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ trao tặng dụng cụ cứu sinh

Qua công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giáo dục pháp luật Giao thông Đường thuỷ nội địa đến các đối tượng tham gia hoạt động trên ĐTNĐ cũng như cộng đồng dân cư sinh sống ven sông, kênh, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam góp phần chung tay với cộng đồng trong việc đảm bảo trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải hành khách đường thủy  nội địa./.

Quay lại