Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Miễn lệ phí trước bạ cho tàu thủy chở khách cao tốc
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Chính sách mới khuyến khích đầu tư phương tiện thủy chở khách, vận tải container có hiệu lực từ tháng 12/2015.

Hiện tàu thủy chở khách cao tốc mới chỉ có ở một số địa phương


"Miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện thủy nội địa chở khách tốc độ cao và phương tiện thủy nội địa vận tải container" là nội dung được nêu tại Điều 5 Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg (về Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT đường thủy nội địa) do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mới ký ban hành ngày và có hiệu lực thi hành từ 1/12/2015. Theo đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan hướng dẫn việc miễn lệ phí trước bạ đối với hai loại phương tiện trên.

Cũng nhằm khuyến khích đầu tư phương tiện thủy nội địa, Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nguồn lực địa phương thực hiện: Hỗ trợ lãi suất vốn vay tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư đóng mới phương tiện thủy nội địa đẩy, kéo có trọng tải 1.500 tấn và công suất máy 250 sức ngựa trở lên; phương tiện thủy nội địa tự hành và chuyên dụng có trọng tải 800 tấn trở lên vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy; Hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với việc đóng mới phương tiện thủy chở khách ngang sông tại những nơi các điều kiện kinh tế khó khăn, chưa có điều kiện phát triển hình thức giao thông khác.

UBND các tỉnh có trách nhiệm ban hành cụ thể mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện.

Liên quan đến người điều khiển phương tiện, theo quyết định trên, Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, hướng dẫn người điều khiển phương tiện thủy nội địa thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quay lại