Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong các Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa.
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong các Công ty cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa.

 Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Tính đến thời điểm hiện nay, 15 Đoạn quản lý Đường thủy nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã thực hiện cổ phần xong. Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam Hoàng Hồng Giang đã khẳng định cổ phần hóa là cơ hội cho các đơn vị phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên khi tiến hành chuyển đổi sang cổ phần hóa thì việc duy trì hoạt động, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể là một đòi hỏi cấp thiết nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống, việc làm cho người lao động.

 Đối với các đơn vị trực thuộc Cục, khi chuyển sang mô hình cổ phần, các tổ chức đảng, đoàn thể đã kịp thời thay đổi phương thức hoạt động theo cơ chế mới. Đảng ủy Cục cũng đã chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của Ban thường vụ, Ban chấp hành, quy chế phối hợp công tác giữa cấp uỷ với Hội đồng quản trị, coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, vị trí của tổ chức đoàn thể trong công ty cổ phần để nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Đại hội đảng bộ Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 12 nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ của các tổ chức cơ sở đảng đã thể hiện được chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước được quy định tại Quy định số 288-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và trong quy chế phối hợp làm việc giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, ban điều hành nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cấp ủy viên, các đảng viên giữ vị trí trong hội đồng quản trị, ban điều hành. Đảng ủy Cục cũng chú trọng kiện toàn, củng cố cấp ủy ngay từ khi chuẩn bị cổ phần hóa - yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định uy tín, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng sau khi chuyển đổi mô hình.

 Việc triển khai cổ phần hóa đang diễn ra mạnh mẽ trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành Giao thông vận tải và đây cũng là quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, của lãnh đạo ngành; thực tế cho thấymột số đơn vị chỉ sau khi tiến hành cổ phần hóa thời gian ngắn, điều kiện làm việc, thu nhập của cán bộ, người lao động nâng lên rõ rệt ; mặt khác một số công ty dù vốn nhà nước chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng tổ chức đảng ở nơi này lại hoạt động rất hiệu quả, được Hội đồng quản trị tạo điều kiện tối đa.

Ban Cán sự Bộ GTVT làm việc với Đảng bộ Công ty cổ phần QLBT ĐTNĐ số 1

 Đơn cử như, Đảng bộ Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1 gồm có 3 chi bộ, 51 đảng viên trên tổng số 132 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động (trước khi cổ phần hóa là trên 150 người), thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông gần 500 km tuyến đường thủy nội địa thuộc 6 tỉnh Tây Bắc gồm cả địa hình miền núi, trung du, vùng giáp biên; Trên các đoạn tuyến do Công ty quản lý có nhiều bến đò ngang, công trình cầu, cảng, bãi khai thác vật liệu xây dựng nên công việc thường xuyên của cán bộ, người lao động Công ty là phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng tuyên truyền tới các đơn vị, doanh nghiệp chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa; Dù nhân lực mỏng, công việc chuyên môn khá nặng nề nhưng các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty vẫn duy trì sinh hoạt đều đặn. Các chủ trương, nghị quyết của đảng ủy cấp trên cũng như của Đảng ủy công ty đều được triển khai nhanh chóng, kịp thời tới các đồng chí đảng viên, gắn liền với nhiệm vụ công tác bởi do nhà nước vẫn nắm phần vốn chi phối là 51%, bí thư đảng ủy trực tiếp giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị nên công tác đảng, đoàn thể và công tác sản xuất, kinh doanh ở công ty cổ phần vẫn có sự thống nhất, không có vấn đề phát sinh.

Quay lại