Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phát động giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2014
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Phát động giải thưởng báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2014

 
ATGT- Nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về ATGT trên báo in, báo mạng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã phát động Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2014".

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền trên các báo in, báo mạng để nâng coa nhận thức của toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền về chấp hành pháp luật giao thông, ngày 19/6, Ủy ban ATGT Quốc gia đã ban hành thể lệ giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2014".

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban Tổ chức cuộc thi, nội dung các tác phẩm tham dự Giải thưởng Báo chí tuyên truyền ATGT năm 2014 là những tác phẩm phản ánh những sự việc, hiện tượng có thật (không hư cấu), có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời tập trung phản ánh các nhóm nội dung như: Tuyên truyền đường lối của Đảng, chính xách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự ATGT; tuyên truyền pháp luật ATGT; vai trò, trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp, trong đó tập trung vào chủ đề năm ATGT 2014 "Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện" và vấn đề đảm bảo ATGT nông thôn, miền núi.

Bên cạnh đó là nhóm nội dung về biểu dương các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo hiệu quả trong công tác tuyên truyền về đảm bảo trật tự ATGT; phản ảnh thực trạng, giải pháp, nguyên nhân và những sáng kiến trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT trên 5 lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không...
Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia 
phát động giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2014  (Ảnh: Hoàng Lê)

Cụ thể, tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2014" tập trung vào việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đảm bảo TT ATGT; Biểu dương các cơ quan, tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo, đạt hiệu quả trong công tác tuyên truyền về đảm bảo TTATGT…

Về cơ cấu, giá trị giải thưởng: 01 giải Đặc biệt với giá trị 20 triệu đồng; 01 giải Nhất 10 triệu đồng, 02 giải Nhì (5 triệu đồng/giải)… Ban Tổ chức cũng sẽ trao 3 giải đồng hạng dành cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất, giá trị là 5 triệu đồng/đơn vị.

Thời gian nhận tác phẩm từ 19/6-16h30 ngày 15/11/2014 (tính theo dấu bưu điện). Nơi nhận tác phẩm dự Giải thưởng: Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, 80B Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội; Điện thoại: 0439427596, Fax: 043.8223592; Ngoài phong bì ghi rõ: Dự giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2014".

Theo Báo antoangiaothong.gov.vn/
Quay lại