Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quảng Bình: Thực hiện nghiêm pháp luật về ATGT đường thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình tại Công văn số 916/UBND-XDCB ngày 26-5 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

ATGT đường thủy nội địa

Ảnh minh họa

Theo đó, để phòng ngừa và ngăn chặn những nguy cơ dẫn tới tai nạn giao thông trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật của người dân; chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa; đồng thời đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước".

Bên cạnh đó, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cần quan tâm đầu tư, mua sắm trang thiết bị, tăng cường lực lượng và huấn luyện, diễn tập về cứu hộ, cứu nạn và khắc phục tai nạn giao thông, sự cố trên đường thủy nội địa; chỉ đạo các đơn vị, địa phương xác định những vụ tai nạn đối với phương tiện khai thác hải sản, phương tiện dân sinh xảy ra khi hoạt động trên tuyến, luồng đường thủy nội địa là tai nạn giao thông đường thủy để thống kê, báo cáo và xử lý theo quy định; đồng thời phối hợp với một số sở, ban, ngành, đơn vị tiến hành tổng kiểm kê tàu cá, cảng cá cũng như rà soát quy hoạch, sắp xếp việc neo đậu phương tiện bảo đảm trật tự an toàn.

Đối với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện quy định pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa, đặc biệt là trong quản lý an toàn kỹ thuật phương tiện, cảng, bến thủy nội địa; nghiên cứu, đánh giá nhu cầu thực tiễn việc sử dụng tàu cá để chở người trong hoạt động văn hóa, xã hội; đồng thời chủ động hướng dẫn xây dựng phương án bảo đảm ATGT trong lĩnh vực du lịch...

(Trích nguồn: http://mt.gov.vn/atgt/tin-tuc/48856/quang-binh--thuc-hien-nghiem-phap-luat-ve-atgt-duong-thuy-noi-dia.aspx)

Quay lại