Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quy hoạch ngành Đường thủy nội địa Việt Nam.
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 24 tháng 4 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1071/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Chi tiết Quyết định download tại đây.

Quay lại