Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quyết định phê duyệt danh sách dự thi công chức Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 2016
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ thi tuyển công chức của Ban Thẩm định hồ sơ thi tuyển công chức 2016 của Cục ĐTNĐ Việt Nam.

Cục ĐTNĐ Việt Nam công bố danh sách người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi công chức năm 2016.

Chi tiết xem tại: File đính kèm

 

Quay lại