Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Rà soát Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải khách và công tác quản lý, khai thác cảng, bến
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Sáng 20/4, tại TP Hạ Long, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp kiểm điểm kết quả thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 24/TB-UBND ngày 9/2/2017 về xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu vận tải khách từ bờ ra đảo và Thông báo số 225/TB-UBND ngày 15/8/2016 về quản lý, khai thác và đầu tư các cảng, bến trên địa bàn huyện Vân Đồn, huyện Cô Tô và các văn bản khác có liên quan đến đầu tư, quản lý, khai thác cảng Cái Rồng.

Hiện nay toàn tỉnh có 96 tàu hoạt động vận chuyển hành khách từ cảng Cái Rồng, Vũng Đục, Hòn Gai ra các đảo và các tuyến: Hải Hà – Cái Chiên, Mũi Ngọc – Vĩnh Thực, Cô Tô – Thanh Lân. Trong đó có 64 tàu vỏ FRP, 29 tàu vỏ gỗ và 3 tàu vỏ thép. Tuy nhiên, trước yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn hiện nay đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: việc đầu tư mang tính tự phát, chưa có quy hoạch, kế hoạch cụ thể để phát triển đội tàu; có thời điểm vượt quá so với nhu cầu vận chuyển, chất lượng kỹ thuật, dịch vụ không đáp ứng được yêu cầu dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh…

Nhằm khắc phục tình trạng trên, theo Dự thảo Phát triển đội tàu vận tải khách từ bờ ra đảo, sẽ phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa đồng bộ với phát triển luồng, tuyến, cảng, bến, hệ thống dịch vụ hỗ trợ; phù hợp với khả năng tiếp nhận, phục vụ khách du lịch tại các đảo; có quy mô và cơ cấu hợp lý trên từng tuyến để đáp ứng nhu cầu vận chuyển 750.000 lượt khách đến 2020 và 1.300.000 lượt khách đến 2025.

Dự thảo kế hoạch phát triển đội tàu vận tải khách đề ra các nhóm giải pháp, bao gồm: Điều chỉnh, bổ sung, nâng cấp các tuyến vận tải khách cố định; bổ sung, thay thế, điều tiết số lượng, quy mô đội tàu từng tuyến, đáp ứng nhu cầu vận tải khách đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; có quy trình điều chuyển, bổ sung, thay thế các tàu trên tuyến thông qua biểu đồ hoạt động hàng năm theo quy định; nâng cao chất lượng hoạt động của đội tàu; nâng cao năng lực, đổi mới công tác quản trị, khai thác các cảng, bến khác; phát triển hệ thống cảng, bến khách; củng cố, nâng cấp hệ thống luồng đường thủy nội địa.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã chỉ rõ những thực trạng, bất cập của đội tàu hiện nay và tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch phát triển đội tàu vận tải khách. Cho ý kiến chỉ đạo nội dung này, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm công tác đảm bảo ATGT đường thủy, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/ 4 và 1/5 tới đây.

Giao nhiệm vụ cụ thể, đồng chí yêu cầu từ nay đến 30/4, Ban ATGT tỉnh chủ trì phối hợp Sở GTVT kiểm tra bến, cảng tại các địa phương: Móng Cái, Hải Hả, Cẩm Phả, Vân Đồn; kiên quyết dừng cấp phép rời bến đối với các phương tiện không đủ điều kiện đảm bảo an toàn. Đồng thời, công bố công khai thông tin liên quan đến việc không đảm bảo an toàn tại các cảng, bến để khuyến cáo cho nhân dân và du khách biết. Đối với phương tiện không do Cảng vụ đường thủy nội địa quản lý, UBND các địa phương cần có biện pháp quản lý.

Liên quan đến Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải khách từ bờ ra đảo, đồng chí yêu cầu Sở GTVT tiếp tục rà soát các thông tin đối với hoạt động dân sinh và khách du lịch. Sở Du lịch phối hợp với các địa phương Cô Tô, Vân Đồn thống nhất lượng khách tối đa đến các đảo nhằm đảm bảo ổn định an ninh trật tự, chất lượng phục vụ khách du lịch và có giải pháp đưa đón khách.

Về phạm vi điều chỉnh, đồng chí lưu ý nội dung vận tải hành khách, đảm bảo hoạt động dân sinh, vận tải khách du lịch không đi theo các tour tuyến du lịch. Đối với giải pháp, quy định rõ tuyến tiếp nhận điều chuyển, tuyến đóng mới các tàu để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách. Sở GTVT hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, lấy ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan, hoàn chỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trước 15/5/2017.

Cuộc họp cũng nghe báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý, khai thác và đầu tư các cảng, bến trên địa bàn huyện Vân Đồn, huyện Cô Tô và các văn bản khác có liên quan đến đầu tư, quản lý, khai thác cảng Cái Rồng.

Theo đó, Công ty TNHH Vận tải Ka Long đang được tạm giao quản lý hoạt động các cảng, bến khách trên địa bàn huyện Vân Đồn, Cô Tô. Tại các cảng, bến đang quản lý 76 phương tiện chở khách. Hiện tại, Công ty cùng đơn vị tư vấn đang triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại các cảng, bến.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện nhấn mạnh: Đối với nhiệm vụ quy hoạch tại các cảng, bến của huyện Vân Đồn, trước ngày 20/5, UBND tỉnh tổ chức họp nghe các quy hoạch. Trong tháng 5, hoàn thành phê duyệt các cảng bến theo quy hoạch. Sở GTVT chủ động hướng dẫn, tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Đối với nội dung Công ty TNHH Vận tải Ka Long đầu tư, Sở GTVT khẩn trương phối hợp các ngành, địa phương liên quan kiểm tra hiện trạng, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời phối hợp với Ban ATGT tỉnh kiểm tra vị trí neo đậu tàu thuyền khu vực. UBND huyện Vân Đồn cùng nhà đầu tư phối hợp đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các cảng, bến.

Liên quan đến các phương tiện Cảng vụ đường thủy nội địa không quản lý, huyện Cô Tô tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các cảng, bến. Đồng chí cũng yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục bám sát cùng các ngành, địa phương giữ vững ổn định, an ninh trật tự tại các bến, cảng.

Theo BaoQuangNinh

Quay lại