Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Sẽ bỏ trần đặt hàng bảo trì đường thủy
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Đơn vị quản lý chỉ đặt hàng đối với sản phẩm không đủ điều kiện đấu thầu, giá trị không quá 1 tỷ đồng.

IMG_6102

Dịch vụ bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy được thực hiện theo phương thức đấu thầu và đặt hàng

Bộ GTVT vừa công bố, lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách Trung ương. 

Nội dung thông quy định chi tiết 2 phương thức đấu thầu và đặt hàng, trong đó so với quy định hiện hành, dự thảo điều chỉnh, bổ sung nội dung phương thức đặt hàng. Cụ thể, phương thức đặt hàng được thực hiện trong các trường hợp: Công tác khắc phục khẩn cấp (bao gồm cả công tác đảm bảo giao thông) các hư hỏng của kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy do thiên tai hoặc con người gây ra mà phải thực hiện ngay nhằm mục đích khôi phục hoạt động giao thông thông suốt, an toàn (phải thực hiện ngay sau khi bão, lũ suy yếu hoặc thời tiết trở lại bình thường) theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT; ứng phó thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa; trường hợp đặc thù khác được Bộ trưởng Bộ GTVT chấp thuận bằng văn bản.

Trong khi đó, hiện quy định về phương thức đặt hàng kèm theo điều kiện về giá trị tối đa của dịch vụ, mà theo Cục Đường thủy nội địa VN, gây vướng mắc khi áp dụng vào thực tế. Đó là đặt hàng trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ không đáp ứng đủ các điều kiện đấu thầu, với điều kiện: các sản phẩm, dịch vụ công ích có tính chất xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá không lớn hơn 1 tỷ đồng; các sản phẩm, dịch vụ công ích có tính chất tư vấn có giá không lớn hơn 500 triệu đồng; đối với công tác sửa chữa đột xuất khắc phục hậu quả bão, lũ, sự cố thiên tai.

Liên quan đến phương thức đấu thầu, nội dung dự thảo thông tư cũng bỏ quy định Ban Quản lý dự án đường thủy nội dịa trực thuộc Cục Đường thủy nội địa VN là một trong những đơn vị thực hiện trách nhiệm lập, trình kế hoạch đấu thầu, thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư và bên mời thầu. Lý do là đơn vị này đã được sáp nhập và Ban Quản lý các dự án đường thủy (trực thuộc Bộ GTVT).

Theo Huy Lộc (Báo Giao thông)

Quay lại