Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Sơ kết Quý I năm 2023 về công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa khu vực phía Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 07/4/2023, tại trụ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã chủ trì cuộc họp  Sơ kết Quý I năm 2023  về công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng ĐTNĐ khu vực phía Nam. Tham dự cuộc họp có đồng chí Ngô Văn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Cục; đại diện các Phòng: Quản lý kết cấu hạ tầng, Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ; Chi cục ĐTNĐ khu vực III, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III và IV; các Công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa khu vực phía Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Duy, Chi cục trưởng Chi cục ĐTNĐ khu vực III đã có báo cáo tổng thể về công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa khu vực phía Nam trong Quý I năm 2023; Lãnh đạo Cảng vụ III, IV báo cáo tình hình triển khai thực hiện thí điểm giao Cảng vụ ĐTNĐ khu vực trực thuộc Cục ĐTNĐ Việt Nam thực hiện chức năng quản lý luồng ĐTNĐ quốc gia.

Với tinh thần lắng nghe, cầu thị, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã mời đại diện các Công ty Quản lý Đường sông số 10, 11, 12, 13, 14, 15 và Hồng An trao đổi cụ thể từng nội dung vấn đề, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, theo dõi và xử lý, tháo gỡ; đồng thời yêu cầu đại diện các Phòng tham mưu trực tiếp trả lời, làm rõ những ý kiến của các doanh nghiệp.

Kết thúc cuộc họp, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã đánh giá trong Quý I năm 2023 vừa qua, việc thực hiện công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng ĐTNĐ có một số thay đổi quan trọng theo Quyết định của Bộ GTVT về việc thí điểm giao Cảng vụ ĐTNĐ khu vực trực thuộc Cục ĐTNĐ Việt Nam thực hiện chức năng quản lý luồng ĐTNĐ quốc gia và Quyết định mới của Cục ĐTNĐ Việt Nam về quản lý chất lượng trong công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi trên ĐTNĐ quốc gia. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động tiếp cận, phối hợp để triển khai nhiệm vụ được giao, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu, đảm bảo công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng ĐTNĐ xuyên suốt, hiệu quả.

Bên cạnh việc giao một số nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Cục, Cục trưởng cũng yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, Chi cục, Cảng vụ quán triệt đến các công chức, viên chức trong việc thực thi nhiệm vụ, đặc biệt chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lắng nghe, xử lý, tháo gỡ hoặc báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo trì kết cấu hạ tầng ĐTNĐ, Cục trưởng Bùi Thiên Thu đề nghị các doanh nghiệp chủ động đổi mới, kiện toàn bộ máy, nhân sự; đồng thời nâng cao vai trò của Chi hội để có tiếng nói chung, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững./.

Văn phòng Cục

Quay lại