Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tài liệu phục vụ Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp vận tải thủy, cảng thủy nội địa năm 2016
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Chiều ngày 24/5/2016, Cục Đường thủy nội địa sẽ tổ chức Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp vận tải thủy, cảng thủy nội địa năm 2016. Cổng thông tin điện tử Cục Đường thủy nội địa xin cung cấp Tài liệu liên quan đến Hội nghị.

Hội nghị do Cục trưởng Hoàng Hồng Giang chủ trì sẽ được tổ chức trong buổi chiều ngày 24/5/2016. Hội nghị sẽ được truyền hình trực tuyến tại 8 điểm cầu là: 02 điểm tại Hà Nội (Trụ sở Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II); 02 điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh (Chi cục ĐTNĐ phía Nam, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực III) ; 02 điểm tại TP.Hải Phòng (Chi cục ĐTNĐ phía Bắc, Cảng vụ ĐTNĐ khu vực I) ; 01 điểm tại Quảng Ninh (Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh); TP.Cần Thơ (Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV).

Tài liệu phục vụ Hội nghị xem file đính kèm dưới đây:

1. Báo cáo tại Hội nghị: Download.

2. Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành cơ chế khuyến khích phát triển vận tải thủy nội địa: Download.

3. Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030: Download.

Quay lại