Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tăng cường phối hợp với Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp vận tải thủy
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Cục trưởng Bùi Thiên Thu chủ trì buổi làm việc giữa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam, tham dự buổi làm việc có ông Trần Đỗ Liêm, Chủ tịch Hội Vận tải thủy nội địa, và các thành viên trong ban thường vụ Hội. Về phía Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Phó Cục trưởng Phan Văn Duy, lãnh đạo các phòng: Quản lý kết cấu hạ tầng; Khoa học công nghệ, Hợp tác quốc tế và Môi trường; Pháp chế Thanh tra và đại diện phòng Vận tải - An toàn giao thông.

Tại buổi làm việc, Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam đã trình bày về tình hình hoạt động của Hội giai đoạn 2015-2020, các phương hướng nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới.

Các thành viên tham gia buổi làm việc đã đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Cục Đường thủy nội địa Việt Nam với Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam; thảo luận về Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Bên để nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp vận tải thủy nội địa, thúc đẩy phát triển bền vững ngành vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển.

Tại buổi làm việc ông Trần Đỗ Liêm, Chủ tịch Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp tục quan tâm ủng hộ Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, cam kết sẽ kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp thành viên, giúp công tác quản lý nhà nước của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam được hiệu quả, sát với thực tế.

Về phía Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Bùi Thiên Thu khẳng định Cục sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, thông qua Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam để nắm bắt thực tế hoạt động, những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Cục trưởng cũng đề nghị Hội Vận tải thủy nội địa Việt Nam phát huy vai trò của Hội là đại diện tiếng nói chung của các doanh nghiệp thành viên, đóng góp tích cực hơn nữa cho những chính sách phát triển vận tải thủy nội địa, vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và các thành viên của Hội.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 

Phòng Vận tải và An toàn giao thông

Quay lại