Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tăng cường ứng dụng CNTT lĩnh vực đường thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Tại buổi làm việc, ông Trương Trọng Doanh - Trưởng phòng KHCN - Hợp tác quốc tế và môi trường đã báo cáo hiện trạng ứng dụng CNTT của Cục ĐTNĐ giai đoạn 2010-2015 và kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2015-2020. Theo đó, về hạ tầng CNTT tại Cục và các đơn vị trực thuộc còn chưa đồng bộ, một số thiết bị cũ, giảm công năng sử dụng nên hiệu quả sử dụng chưa cao.

Ông Phạm Duy Ninh - Giám đốc Trung tâm CNTT nghe báo cáo công tác ứng dụng CNTT của Cục ĐTNĐ

Đối với ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, Cục đã triển khai một số phần mềm dùng chung, tuy nhiên các phầm mềm này chưa được kết nối từ Cục lên Bộ và tới các đơn vị trực thuộc Cục.

Về lĩnh vực ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, Cục ĐTNĐ chưa cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 mà chỉ cung cấp ở mức độ 1 và 2.

Ứng dụng chữ ký số, Cục ĐTNĐ chưa tích hợp chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử và chưa xây dựng quy định về việc sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong các hoạt động của Cục.

Theo ông Phạm Duy Ninh, công tác ứng dụng CNTT của Cục ĐTNĐ còn yếu, nhiều phần mềm được triển khai chưa đồng bộ, các hệ thống chưa được kết nối với hệ thống chung của Bộ để thống nhất quản lý phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Nguyên nhân chính của sự yếu kém này này chủ yếu do công tác chỉ đạo về ứng dụng CNTT của Cục trước đây chưa được quan tâm đúng mức, kinh phí hạn hẹp và thiếu nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Các thành viên dự họp nghe Trung tâm CNTT trình bày các giải pháp tăng cường ứng dụng CNTT lĩnh vực đường thủy nội địa

Hai bên đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác ứng dụng CNTT của Cục, cùng tìm ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, trong đó Trung tâm CNTT sẽ hỗ trợ tư vấn giải pháp, kỹ thuật và cung cấp các phần mềm dùng chung để kết nối với các hệ thống của Bộ theo mô hình tập trung; phối hợp xây dựng Cổng Thông tin điện tử của Cục và triển khai các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường thủy nội địa nhằm thúc đẩy công tác ứng dụng CNTT của Cục.

Cục trưởng Cục ĐTNĐ Hoàng Hồng Giang cho biết, cần có sự hỗ trợ, hợp tác của Trung tâm CNTT với Cục ĐTNĐ trong công tác ứng dụng CNTT của Cục

Ông Hoàng Hồng Giang đánh giá buổi làm việc rất có ý nghĩa và hiệu quả, Trung tâm CNTT đã tư vấn, hỗ trợ và có những giải pháp tăng cường thúc đẩy ứng dụng CNTT của Cục ĐTNĐ trong thời gian tới, nhất là ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính theo yêu cầu chung của ngành GTVT nói chung và lĩnh vực ĐTNĐ nói riêng, nhằm hướng tới mục tiêu vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp.

Quay lại