Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tăng vốn bảo trì đường thủy
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Sẽ tăng vốn dành cho công tác bảo trì đường thủy trong giai đoạn 2016-2020.

 
Mức tăng tối thiểu hàng năm bằng 1,3 lần so với nguồn vốn đã bố trí cho năm trước đó


Theo Quyết định số 47 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT đường thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và có hiệu lực từ 1/12/2015, sẽ tăng vốn dành cho công tác bảo trì đường thủy trong giai đoạn 2016-2020. 

Nội dung quyết định nêu rõ, trong giai đoạn này, ưu tiên bố trí vốn sự nghiệp kinh tế cho công tác bảo trì đường thủy nội địa theo kế hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt với mức tăng tối thiểu hàng năm bằng 1,3 lần so với nguồn vốn đã bố trí cho năm trước đó để đảm bảo duy trì kết cấu hạ tầng và tăng cường công tác bảo đảm an toàn, giảm thiểu TNGT đường thủy.

Cũng theo quyết định, các hình thức xã hội hóa thực hiện các dự án nạo vét các tuyến đường thủy không sử dụng ngân sách Nhà nước được khuyến khích áp dụng; việc kết hợp tận thu sản phẩm nạo vét được thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Huy Lộc (Báo Giao thông)

Quay lại