Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục ĐTNĐ VN: Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV/2015
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Chiều 13/10/2015, cùng với 4 điểm cầu tại 4 khu vực, Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị  Ban  Chấp hành Đảng bộ lần thứ ba, khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Hoàng Hồng Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục ĐTNĐVN chủ trì và điều hành Hội nghị.


 

Đồng chí Hoàng Hồng Giang – Bí  thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa VN chỉ đạo và điều hành Hội nghị.

Báo cáo sơ kết của Đảng bộ đã chỉ rõ, trong Quý III/2015, Đảng ủy Cục và các đảng ủy trực thuộc đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Bộ GTVT, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo phương châm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm.

Hoạt động của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ có hiệu quả hơn, các mặt công tác có nhiều tiến bộ, một số lĩnh vực có chuyển biến rõ nét; Đảng bộ Cục vẫn tiếp tục triển khai nghiêm túc các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kết quả kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng  60 năm Ngày truyền thống ngành Đường thủy nội địa (11/8/1956 - 11/8/2016).

 
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Chánh Văn phòng Đảng ủy Cục thông qua báo cáo sơ kết quý III, triển khai quý IV năm 2015.

Về công tác xây dựng đảng,  Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động  về  Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội XII của Đảng; tiếp tục triển khai có hiệu quả, chất lượng về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận" và "Nâng cao chất lượng chi bộ" .

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy Cục - Trưởng ban Tuyên giáo đã thông qua Dự thảo Nghị quyết chuyên đề "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015 - 2020" với mục tiêu nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc khắc phục triệt để những tồn tại trong CCHC của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua; xây dụng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết từ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện CCHC đối với lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình được giao quản lý.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí  Hoàng Hồng Giang - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam, đánh giá  quý III/ 2015, Đảng ủy  Cục đã phối hợp cùng với Ban lãnh đạo tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; toàn Ngành đã triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp thực hiện, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản QPPL, chiến lược, quy hoạch; công tác quản lý vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, công tác bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thông được tăng cường và thực hiện tốt hơn so với cùng kỳ những năm trước; công tác huy động các nguồn vốn ngoài NSNN để đầu tư, phát triển KCHTGT tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả; công tác bảo trì, duy tu, sửa chữa KCHTGT ĐTNĐ được các đơn vị chú trọng triển khai kịp thời, tích cực mặc dù kinh phí chưa được cấp đầy đủ; nhiều giải pháp thực hiện về quản lý nhà nước được triển khai như công tác đảm bảo TTATGT, công tác quản lý vận tải, công tác cải cách hành chính... 

Đồng chí Hoàng Hồng Giang yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV/2015.  Bên cạnh những kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác, nhưng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Vì vậy,  đồng chí yêu cầu cấp ủy Đảng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2015 hơn nữa để hoàn thành tốt kế hoạch xây dựng văn bản bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; quyết liệt cải cách các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác các công trình, dự án đúng tiến độ…

Đồng chí  Hoàng Hồng Giang chỉ đạo Đảng ủy Cục, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, trên cơ sở đó lập kế hoạch kiểm tra theo đúng chương trình đã đề ra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

Văn phòng Đảng ủy

Quay lại