Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tàu biển xuất nhập cảnh vào cảng thủy nội địa sẽ thực hiện qua Cơ chế một cửa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Tới đây, thủ tục tàu biển nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh vào cảng thủy nội địa sẽ được thực hiện trong Cơ chế một cửa quốc gia.

Thực hiện các thủ tục XC, NC cho phương tiện vận tải trên cổng thông tin một cửa quốc gia
sẽ tạo thuận lợi cho DN. Ảnh: Internet.

Theo Phó trưởng Phòng Công nghệ thông tin (CNTT)- Cục CNTT và Thống kê hải quan Hoàng Huy Hoàng, Tổng cục Hải quan đang phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải để đưa thủ tục tàu biển nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh vào cảng thủy nội địa và thủ tục cấp phép vận tải cho phương tiện vận tải đưởng thủy từ Campuchia vào cảng thủy nội địa, thực hiện trong Cơ chế một cửa quốc gia.

Hiện tại Bộ Giao thông Vận tải có số thủ tục thực hiện cơ chế một cửa quốc gia nhiều nhất là 7 thủ tục (trong đó, có 3 thủ tục đường biển và 4 thủ tục đăng kiểm).

Về phía Bộ Giao thông Vận tải, Bộ này sẽ thí điểm trước thủ tục tàu biển nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh vào cảng thủy nội địa; tiếp theo sẽ là thủ tục cấp phép vận tải đối với phương tiện vận tải đường thủy từ Campuchia vào Việt Nam. Dự kiến sẽ thực hiện hai thủ tục trên ở Cổng thông tin một cửa quốc gia, lần lượt vào giữa tháng 10 và tháng 11-2015 .

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đang đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị các điều kiện tiến tới thực hiện thủ tục đường hàng không trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo ông Hoàng Huy Hoàng, việc kết nối thông tin của các hãng hàng không lên cổng thông tin một cửa quốc gia sẽ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các cơ quan liên quan đạt hiệu quả.

Theo Báo Hải quan

Quay lại