Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

19/05/2015 13:53 GMT+7

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Cục Đường thủy nội đia Việt Nam có công văn số 885/CĐTNĐ-PTTV về việc thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị các cơ sở dạy nghề có nhu cầu tiếp tục hoạt động đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa khẩn trương, nghiêm túc hoàn thiện cở sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, tài liệu giảng dạy, đội ngũ giáo viên; đăng ký thời gian thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 57/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 về Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Công văn chi tiết được đính kèm theo đường link dưới đây:

/Uploads/files/Thamdinh.pdf

Quay lại