Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thành lập Cảng vụ đường thủy nội địa Tiền Giang
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 5/1, UBND tỉnh Tiền Giang công bố quyết định thành lập Cảng vụ đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Tiền Giang.

Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc sở GT-VT tỉnh Tiền Giang được thành lập theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 18-3-2015 của UBND tỉnh Tiền Giang với 18 biên chế, ông Bùi Trung Nhân giữ chức vụ giám đốc..

Cảng vụ đường thủy nội địa Tiền Giang có chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải ĐTNĐ tại cảng, bến thủy nội địa nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Cụ thể như: tăng cường kiểm tra bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người lái phương tiện; cấp phép cho phương tiện, tàu biển ra, vào cảng, bến thủy nội địa; thông báo tình hình luồng cho phương tiện, tàu biển ra, vào cảng, bến thủy nội địa; kiểm tra điều kiện an toàn đối với cầu tàu, bến, luồng, báo hiệu và các công trình khác có liên quan; giám sát việc khai thác, sử dụng cầu tàu, bến đảm bảo an toàn; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trong phạm quản lý…

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ Bùi Trung Nhân xác định nhiệm vụ sắp tới gồm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tuyên truyền đến các cảng, bến thủy nội địa về công tác đảm bảo an trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ, vệ sinh môi trường. Tập trung kiểm tra bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và người điều khiển phương tiện, giấy phép mở bến, phương tiện ra, vào cảng, bến thủy nội địa nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ trên địa bàn tỉnh.

Theo Nhân dân

Quay lại