Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thanh Liêm (Hà Nam) đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
Từ khóa Xem với cỡ chữ
 • Thanh Liêm (Hà Nam) đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

   

  Huyện Thanh Liêm là địa bàn tập trung nhiều đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Hà Nam. Đặc biệt trên địa bàn huyện có 02 con sống lớn chảy qua dài hơn 25km là sông Đáy và sông Châu Giang, là tuyến giao thông đường thủy quan trọng để lưu thông hàng hóa qua các tỉnh. Tuyến vận tải thủy này còn phục vụ cho các nhà máy xi măng: Kiện Khê, Bút Sơn, Hoàng Long, Thanh Liêm và khu công nghiệp phia Tây tỉnh Hà Nam.

   

  Thanh Liêm (Hà Nam) đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

   

  Huyện Thanh Liêm là địa bàn tập trung nhiều đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Hà Nam. Đặc biệt trên địa bàn huyện có 02 con sống lớn chảy qua dài hơn 25km là sông Đáy và sông Châu Giang, là tuyến giao thông đường thủy quan trọng để lưu thông hàng hóa qua các tỉnh. Tuyến vận tải thủy này còn phục vụ cho các nhà máy xi măng: Kiện Khê, Bút Sơn, Hoàng Long, Thanh Liêm và khu công nghiệp phia Tây tỉnh Hà Nam. Trên các tuyến sông này có 06 bến đò ngang đang hoạt động, đap sứng nhu cầu đi lại, giao lưu buôn bán của nhân dân ngày một tăng cao. Hàng ngày có hàng trăm lượt tàu, thuyền đi lại chở hàng trăm lượt khách ngang sông. Do đó, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là đảm bảo TTATGT đường thủy ngày càng trở nên cấp thiết.

  Xác định tầm quan trọng của công tác này, hàng năm huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm góp phần đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành đảy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, Luật Giao thông đường thủy nội địa bằng nhiều hình thức thiết thực và phong phú như: Tổ chức các cuộc mít tinh diễu hành; các cuộc thi tìm hiểu về Luật Giao thông đường thủy nội địa; tuyên truyền bằng hình ảnh, pano, áp phích, tờ rơi. Bên cạnh đó, huyện đã tiến hành nâng cấp, cải tạo các bến đò ngang sông (bến đò Trung Hiếu Thượng, bến đò Thanh Thủy); xây mới các cầu cứng qua sông, thường xuyên sửa chữa lắp mới, thay thế các biển hiệu, cấp phát phao cứu sinh, cặp phap cứu sinh cho học sinh; thường xuyên kiểm tra rà soát hành lang ATGT đường thủy, tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang ATGT đường thủy, nhắc nhở nhân dân không được lấn lòng sông làm bến, để vật liệu xây dựng gây mất TTATGT đường thủy; kiểm tra, rà soát việc chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa của các phương tiện tham gia giao thông.

  Nhờ quyết liệt ra quân nên tình hình TTATGT đường thủy trên địa bàn được duy trì và từng bước đi vào nề nếp, hiện tượng lấn chiếm hành lang, lòng sông giảm, ý thức chấp hành pháp luật TTATGT đường thủy của nhân dân được nâng lên, góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông đường thủy.

  Theo Tạp chí Đường thủy nội địa Việt Nam - số 190, tháng 7.2012

Quay lại