Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo chống va trôi
Từ khóa Xem với cỡ chữ
Để huy động lực lượng và phương tiện tham gia ứng phó với sự cố thiên tai trong mùa lũ, bão trên tuyến đường thủy nội địa Quốc gia (đợt 1 và 2 năm 2016). Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức triển khai thực hiện công tác chống va trôi, điều tiết khống chế, cụ thể như sau: Xem và down
Quay lại