Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo giao thông đường thủy sông Đào Hạ Lý
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo giao thông đường thủy qua lại 03 km sông Đào Hạ Lý, TP Hải Phòng, chi tiết như sau:

Thông báo luồng: Xem và tải

Quay lại