Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo điểm thi kỳ thi tuyển công chức năm 2016
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức chấm thi và thông báo điểm thi của thí sinh tham dự kỳ thi công chức năm 2016.

Hội đồng thi tuyển công chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh nộp trực tiếp (qua văn thư Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Hội đồng thi tuyển công chức Cục Đường thủy nội địa Việt Nam - Số 5 đường Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 14/4/2017 (theo mẫu đơn phúc khảo đính kèm). 

Hội đồng thi tuyển công chức không nhận đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex và không giải quyết phúc khảo đối với các đơn nhận được sau ngày 14/4/2017 (tính theo ngày đơn phúc khảo đến văn thư Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Chi tiết Thông báo, kết quả chấm thi và đơn phúc khảo: Xem và tải

Quay lại