Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo luồng tháng 10/2016
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 10/10/2016, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam có Công văn số 1702/TBL-CĐTNĐPN đã có thông báo Luồng để điều tiết giao thông cho các phương tiện lưu thông qua các khu vực được biết, chi tiết nội dung như sau:

Thông báo luồng tháng 10/2016: Xem và download.

Quay lại