Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo luồng tháng 5 khu vực Quảng Bình
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 24/5/12017, Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đã có Thông báo luồng số 1075/TBL-SGTVT, trong đó có 1 số lưu ý như sau:

1. Các tuyến sông đều ảnh hưởng của chế độ thủy triều (trừ sông Kiến Giang đoạn từ Km 06+700 đến Km43 không ảnh hưởng triều).

2. Một số đoạn, tuyến sông  luồng chạy tàu cạn cục bộ không đảm bảo chuẩn tắc theo quy định, luồng tàu chạy thường xuyên bị bồi lấp, có chướng ngại vật nguy hiểm.

Chi tiết Thông báo luồng: Xem và tải

Quay lại