Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo về việc cho lưu thông phương tiện thủy trên sông Đồng Nai
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Để khắc phục sự cố khu vực cầu Ghềnh, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam tổ chức điều tiết giao thông qua khoang thông thuyền phụ cầu Ghềnh, cụ thể như sau:

 

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam trân trọng kính báo!

Quay lại