Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo về việc lưu thông phương tiện thủy qua khu vực cầu Ghềnh
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Để đảm bảo an toàn cho việc thi công phá dỡ trụ cầu Ghềnh cũ trên sông Đồng Nai, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo về việc không chế, điều tiết giao thông thủy như sau: Xem chi tiết

 

Quay lại